Fysiotherapie uit de aanvullende verzekering

Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars in Nederland, behalve met CZ Just Live in 2023. Fysiotherapie valt voor de meeste aandoeningen buiten de basisverzekering. Voor de vergoeding van fysiotherapie bent u dan ook in de meeste gevallen aangewezen op de door u afgesloten aanvullende verzekering. De dekking is per zorgverzekering anders. Bekijk daarom altijd goed uw verzekeringspolis zodat u niet voor verrassingen komt te staan. U blijft namelijk zelf verantwoordelijk voor het aantal behandelingen en de betaling van de uitgevoerde behandelingen. Ook wanneer deze niet meer binnen de verzekering blijken te vallen.

 

Fysiotherapie uit de basisverzekering

Er is WEL vergoeding fysiotherapie via de basisverzekering:

 • Voor mensen jonger dan 18 jaar met een maximum aantal per jaar. Dit maximum verschilt per zorgverzekeraar.
 • Vanaf de 21e behandeling van een chronische aandoening die vermeld staat op de lijst chronische aandoeningen. Via deze link komt u bij de lijst met chronische aandoeningen, die opgesteld is door het Ministerie van VWS: https://wetten.overheid.nl/BWBR0018492/2022-01-01/#Bijlage1. De 1e 20 behandelingen komen ten laste van de aanvullende verzekering. Indien u deze niet heeft of deze niet toereikend is, komen de behandelingen voor uw eigen rekening.
 • Bij sommige (chronische) aandoeningen krijgt u direct vergoeding uit uw basisverzekering, waarbij niet de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende pakket komen, zoals bij knie- en heupartrose (onder beperkte voorwaarden), COPD (vergoeding afhankelijk van de classificering) en bij revalidatie na Covid-19

Let op: Vergoedingen uit uw basisverzekering tellen bij een leeftijd van 18 jaar of ouder mee bij uw wettelijk eigen risico, vergoedingen uit uw aanvullende verzekering tellen niet mee bij uw eigen risico.

 

Contracten met alle zorgverzekeraars

Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars in Nederland, behalve met CZ Just Live in 2023. Dit houdt in dat wanneer u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft afgesloten, de behandeling door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd. Per zorgverzekeraar gelden er andere vergoedingen(potjes) met bijbehorende voorwaarden. Wij volgen hierin de voorwaarden die zijn opgesteld door de zorgverzekeraar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw polisinformatie en de website van uw zorgverzekeraar.

Indien u niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie, dan hanteren wij onze praktijktarieven. De facturen ontvangt u via Infomedics.

 

Hoe werken wij en wat u kunt u van ons verwachten

Graag leggen wij u uit hoe zaken bij ons geregeld zijn, hoe wij werken en wat u van ons kunt verwachten. Klik hier voor ons huisreglement en werkwijze.

 

Betalingsvoorwaarden

 • Bent u voldoende aanvullend verzekerd, dan worden de behandelingen rechtstreeks bij de desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd.

U krijgt een factuur via Infomedics wanneer achteraf blijkt dat:

 • U niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie.
 • De zorgverzekeraar niet bereid is uw behandeling te betalen.
 • Afspraken die niet nagekomen kunnen worden (dienen uiterlijk 24 uur voorafgaand aan die behandeling afgezegd te worden). Bij niet tijdig annuleren of niet nakomen van een afspraak wordt een gereduceerd tarief in rekening gebracht. U vindt het actuele tarief onder ‘Tarieven’. Let op: Deze nota kan niet bij uw zorgverzekeraar worden ingediend en wordt dus bij u in rekening gebracht.

 

U ontvangt uw rekening/factuur van Infomedics

U ontvangt van Infomedics een e-mail op het e-mailadres dat bij ons bekend is. Belangrijk dus om uw actuele e-mailadres aan ons door te geven. Dit kan via ons afsprakenbureau (fysiotherapie@fysiophysics.nl of 088-3232500), als wel via uw fysiotherapeut. Daarnaast hebben wij uw mobiele nummer nodig. U ontvangt van Infomedics een sms-code om uw rekening te kunnen openen. Zo zorgt Infomedics ervoor dat uw gegevens goed beschermd blijven. Infomedics voldoet, net als wij, aan de geldende wetten en regels omtrent privacybescherming.

Hieronder ziet u hoe het precies werkt:

 

Wilt u uw rekening liever per post blijven ontvangen? Geef dit dan ook zo spoedig mogelijk aan ons door.
Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Status van uw betaling controleren
  Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
 • Hulp bij betaling van uw rekening
  Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Verder vindt u online meer informatie over het Infomedics Betaalplan.
 • Veelgestelde vragen bekijken
  Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van Fysio Physics verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

 • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

 

Vragen over uw rekening of bent u het niet eens met uw rekening?

Aangezien wij de financiële administratie uit handen hebben gegeven aan Infomedics, dient u bij vragen en/of onduidelijkheden contact op te nemen met Infomedics. Dit kan via uw Infomedics-portaal of via de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

 

 

X