Met welke klachten kan ik bij Fysio Physics terecht?

U kunt voor alle fysieke klachten bij ons terecht. Ook voor de meest complexe klachten bieden wij een passende oplossing. Ook in het geval van chronische aandoeningen zoals longklachten (COPD), hartrevalidatie, diabetes, Parkinson, reuma, Multiple Sclerose (MS), osteoporose, chronische vermoeidheid (CSV), depressiviteit e.d. staat ons team voor u klaar.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Wij maken gebruik van nieuwe therapeutische behandelmethoden met een bewezen beter en sneller resultaat! Hoeveel behandelingen u nodig heeft hangt af van de ernst van uw klacht. Voor hardnekkige of chronische klachten zijn meer behandelingen nodig. Ons streven is om binnen enkele behandelingen onze patiënten van de pijn af te helpen.

Wat kan Fysio Physics voor mij betekenen?

Wilt u weten of er in uw geval nog vooruitgang te boeken is? Of wilt u gewoon een advies over uw specifieke situatie of klacht? Dan kunt u ook voor een eenmalig consult terecht bij onze fysiotherapeuten.

Waar bestaat het team van fysiotherapeut uit?

Alle onze fysiotherapeuten hebben naast hun opleiding fysiotherapie een specialisatie-opleiding 4xT Methode® van een jaar gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold in deze methode. Zij staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Dit betekent dat onze fysiotherapeuten meer dan voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen.

Heb ik een verwijzing van mijn arts nodig?

Nee, u hoeft geen verwijzing te hebben van een arts. U kunt zelf een fysiotherapeut uitzoeken. Bij een chronische aandoening zal er wel eerst een diagnose moeten worden gesteld door een arts/specialist.

Geldt er een mondkapjesplicht tijdens de fysiobehandeling?

Tijdens de fysiotherapiebehandeling is het dragen van een mondneusmasker verplicht, tenzij u in het bezit bent van een uitzonderingsformulier dat verstrekt is door de overheid.

 

 

state="active"]

Voor het maken of verplaatsen van uw afspraak kunt u contact opnemen met ons afsprakenbureau of stuur een bericht via het contactformulier. Tel. 088-32 32 500, Mail: fysiotherapie@fysiophysics.nl.

Het is in het belang van uw herstel dat er niet te veel tijd tussen de behandelingen zit. In het begin is de aanbevolen behandelfrequentie 2 tot 3 keer per week. Naar mate de klacht vermindert, kan dit afgebouwd worden naar 1 tot 2 keer er week. Dit ter beoordeling door de fysiotherapeut. Het kan zijn dat u tijdens uw behandelperiode door verschillende fysiotherapeuten behandeld wordt.

Fysiotherapie zit voor een deel in het basispakket van de zorgverzekering. Dit hangt af van uw leeftijd en/of u een aandoening heeft die op de chronische lijst aandoening staat.

De eerste 9 behandelingen voor jongeren tot 18 jaar worden vergoed. Zijn er meer behandelingen nodig? Dan kan dit eventueel verhoogd worden tot 9 extra behandelingen in overleg met de zorgverzekeraar.

Jongeren met een chronische aandoening krijgen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. De chronische aandoening moet dan wel op de lijst met chronische aandoeningen staan.

Behandelingen voor personen ouder dan 18 jaar, krijgen fysiotherapie vergoed vanaf de 21ste behandeling. De eerste 20 behandelingen betaalt u dus zelf of worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Let wel op dat deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Vanaf de 21e behandeling komen de kosten ten laste van de basisverzekering.  Belangrijk om te weten: fysiotherapie uit de basisverzekering valt ook onder het wettelijk eigen risico van €385,-.

Uitzondering bekkenfysiotherapie! Voor bekkenfysiotherapie krijgt u de eerste 9 behandelingen vergoed als u urine-incontinentie heeft.

Bent u aanvullend verzekerd? Dan is er een mogelijkheid dat u meer behandelingen vergoed krijgt. Hoeveel of wat u precies vergoed krijgt staat in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar of neem contant op met uw zorgverzekeraar. Wij raden dan ook aan om deze goed door te lezen om te kijken of u recht heeft op vergoeding en/of u nog een eigen bijdrage moet betalen.

Let op of uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de fysiotherapeut van uw keuze. U krijgt anders de behandeling niet helemaal vergoed. Ook dit is afhankelijk van uw zorgpolis.

Massage wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. U kunt bij onze fysiotherapeuten echter wel terecht voor een massage. De kosten hiervan worden rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Nee, u heeft geen abonnement nodig van de sportschool om een behandeling van ons krijgen.

Onze praktijklocaties zijn grotendeels gevestigd in sportcentra. Binnen de sportcentra geldt vanaf 6 november het tonen van een QR-code. Dit geldt alleen voor de sporters. Dit houdt in dat u voor de fysiotherapiebehandelingen geen QR-code hoeft te laten zien. Als u onder begeleiding van de fysiotherapeut een oefening in de sportzaal uitvoert, hoeft u ook geen QR-code te laten zien. Mocht u daarna nog zelfstandig willen trainen als aanvulling op de behandeling, dan zult u wel de beschikking moeten hebben over een QR-code (inclusief identificatie).

Fysiotherapie valt binnen de zorg. Dit houdt in dat er geen QR-code verplicht wordt om in het sportcentrum aan het werk te zijn. Tevens is er geen vaccinatieplicht vastgesteld binnen de zorg, wat daarnaast inhoudt dat de fysiotherapeut geen antwoord hoeft te geven op de vraag of hij/zij gevaccineerd is.

U zult zonder fysiotherapeut alleen het sportcentrum binnen gelaten worden met een QR-code (en identificatiecheck). Heeft u dit niet, dan kunt u buiten het sportcentrum wachten en haalt de fysiotherapeut u daar op.

Het huidige advies is om thuis te blijven bij symptomen die passen bij Covid-19, als uw huisgenoot koorts heeft of benauwd is en/of u niet-immuun bent en in aanraking bent geweest met iemand die positief getest is. Wij willen u vragen om in zo'n geval uw afspraak te annuleren, uiterlijk 3 uur voor de betreffende afspraak. Belt u later af, dan zullen wij de afspraak in rekening moeten brengen.

Gezien er binnen een sportcentrum mogelijk organisaties uit verschillende branches werken, is het mogelijk dat er onduidelijkheid ontstaat over wel/niet tonen van een QR-code. De fysiotherapiebehandeling valt binnen de zorg, waarin dit niet verplicht is. In uw afspraakbevestiging en herinnering staat dit omschreven, evenals in een document in uw patiëntenportaal (aan de linkerzijde). Dit kunt u ter plekke aan de medewerker van het sportcentrum tonen als bewijs, mocht hier onduidelijkheid over zijn. Tevens kan de fysiotherapeut dit verder toelichten.

Heeft u een andere vraag?

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Stel dan uw vraag via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op 088 – 32 32 500.

 

    X