Contracten met zorgverzekeraars

Fysiotherapie en oefentherapie uit de aanvullende verzekering

Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars in Nederland, behalve met CZ Just Live. Fysio-/oefentherapie valt voor de meeste aandoeningen buiten de basisverzekering. Voor de vergoeding van fysiotherapie ben je dan ook in de meeste gevallen aangewezen op de door jou afgesloten aanvullende verzekering. De dekking is per zorgverzekering anders. Bekijk daarom altijd goed je verzekeringspolis zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Je blijft namelijk zelf verantwoordelijk voor het aantal behandelingen en de betaling van de uitgevoerde behandelingen. Ook wanneer deze niet meer binnen de verzekering blijken te vallen.

Fysiotherapie uit de basisverzekering

Er is WEL vergoeding fysiotherapie via de basisverzekering:

 • Voor mensen jonger dan 18 jaar met een maximum aantal per jaar. Dit maximum verschilt per zorgverzekeraar.
 • Vanaf de 21e behandeling van een chronische aandoening die vermeld staat op de lijst chronische aandoeningen. Via deze link kom je bij de lijst met chronische aandoeningen, die opgesteld is door het Ministerie van VWS: https://wetten.overheid.nl/BWBR0018492/2022-01-01/#Bijlage1. De 1e 20 behandelingen komen ten laste van de aanvullende verzekering. Als je geen aanvullende verzekering hebt of wanneer deze niet toereikend is, moet je de behandelingen zelf betalen.
 • Bij sommige (chronische) aandoeningen krijg je direct vergoeding uit je basisverzekering, waarbij niet de eerste 20 behandelingen uit je aanvullende pakket komen, zoals bij knie- en heupartrose (onder beperkte voorwaarden), COPD (vergoeding afhankelijk van de classificering) en bij revalidatie na Covid-19


Let op: Vergoedingen uit je basisverzekering tellen bij een leeftijd van 18 jaar of ouder mee bij je wettelijk eigen risico, vergoedingen uit je aanvullende verzekering tellen niet mee bij het eigen risico.

Contracten met zorgverzekeraars

Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars in Nederland, behalve met CZ Just Live. Dit houdt in dat wanneer je een aanvullende verzekering voor fysio-/oefentherapie hebt afgesloten, de behandeling door ons rechtstreeks bij je zorgverzekeraar wordt gedeclareerd. Per zorgverzekeraar gelden er andere vergoedingen(potjes) met bijbehorende voorwaarden. Wij volgen hierin de voorwaarden die zijn opgesteld door de zorgverzekeraar. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de polisinformatie en de website van de zorgverzekeraar.

Indien je niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie, dan hanteren wij onze praktijktarieven. De financiële administratie hebben wij uit handen gegeven aan Infomedics. Je ontvangt de facturen dan ook via Infomedics.

Hoe werken wij en wat je kun je van ons verwachten

Graag leggen wij je uit hoe zaken bij ons geregeld zijn, hoe wij werken en wat je van ons kunt verwachten. Klik hier voor ons huisreglement en werkwijze.

Betalingsvoorwaarden

Ben je voldoende aanvullend verzekerd, dan worden de behandelingen rechtstreeks bij de desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd.

Je krijgt een factuur via Infomedics wanneer achteraf blijkt dat:

 • Je niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie of oefentherapie.
 • De zorgverzekeraar niet bereid is je behandeling te betalen.
 • Afspraken die niet nagekomen kunnen worden (dienen uiterlijk 24 uur voorafgaand aan die behandeling afgezegd te worden). Bij niet tijdig annuleren of niet nakomen van een afspraak wordt een gereduceerd tarief in rekening gebracht. Je vindt het actuele tarief onder ‘Tarieven’. Let op: Deze nota kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend en wordt dus bij u in rekening gebracht.

U ontvangt uw rekening/factuur van Infomedics

Je ontvangt van Infomedics een e-mail op het e-mailadres dat bij ons bekend is. Belangrijk dus om jouw actuele e-mailadres aan ons door te geven. Dit kan via ons afsprakenbureau (fysiotherapie@fysiophysics.nl of 088-3232500), maar ook via de fysiotherapeut. Daarnaast hebben wij je mobiele nummer nodig. Je ontvangt van Infomedics een sms-code om je rekening te kunnen openen. Zo zorgt Infomedics ervoor dat jouw gegevens goed beschermd blijven. Infomedics voldoet, net als wij, aan de geldende wetten en regels omtrent privacybescherming.

Hieronder ziet je hoe het werkt:

 

Afbeelding betalingsvoorwaarden 2022 1024x445 1

Wil je je rekening liever per post blijven ontvangen? Geef dit dan ook zo spoedig mogelijk aan ons door.

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kun je veel zaken rondom de betaling van je rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Status van je betaling controleren
  Ga naar www.infomedics.nl. Je treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of je rekening is betaald. Als dit niet het geval is kun je direct betalen via iDEAL.
 • Hulp bij betaling van je rekening
  Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kun je kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kun je tegen kosten een betalingsregeling treffen. Verder vind je online meer informatie over het Infomedics Betaalplan.
 • Veelgestelde vragen bekijken
  Als je een vraag hebt, kun je het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kun je altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Heb je toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van Fysio Physics verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die je hebt gehad.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

  • Infomedics verwacht dat je de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als je de rekening niet voor de vervaldatum hebt betaald, dan ben je in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat je het uiteraard vergeten kunt zijn, krijg je een herinnering waarbij je wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat je deze hebt ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag je betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van je rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer je een klacht indient of je inschrijft bij een andere zorgaanbieder, je rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. De betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Vragen over uw rekening of bent u het niet eens met uw rekening?

 • Aangezien wij de financiële administratie uit handen hebben gegeven aan Infomedics, dient u bij vragen en/of onduidelijkheden contact op te nemen met Infomedics. Dit kan via uw Infomedics-portaal of via de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).