De 4xT® Methode

De 4xT® Methode is een nieuwe therapeutische behandelmethode bedacht en ontwikkeld door fysio-manueel therapeut Karl Noten, die uitgaat van het 4xT stappenplan (Testen, Triggeren, Tapen & Trainen) en waarbij behandeling van de fascie centraal staat. [1,2]

Wat is de 4xT® Methode?

De 4xT® Methode (uitspraak: “vier maal T methode’’) is een beslisboom voor (fysio)therapeutisch diagnostiek, behandeling en training bedacht door de Nederlandse fysiotherapeut-manueeltherapeut Karl Noten[1]. De 4xT® Methode bestaat uit 4 stappen: Test, Trigger, Tape & Train. De methode wordt toegepast bij de behandeling van orthopedische gewrichtsklachten zoals rug-, nek- en knieklachten. Hierbij wordt dan gesproken over de 4MTOR® ofwel 4xT® bij Orthopedische Revalidatie [1,2]. De 4xT® Methode wordt ook toegepast bij de behandeling en training van chronische aandoeningen zoals bij revalidatie na kanker (4xT® OncoFit) , longziekten (4xT® LongFit) en therapeutische tapetechnieken, maar ook behandeling van littekenweefsel 4xT® Littekentherapie (https://fysiophysics.nl/opleidingen/fysiotherapie-opleidingen-overall/ )

Waar komt de 4xT® Methode vandaan?

De 4xT® Methode is ontwikkeld door Karl Noten, fysio-manueeltherapeut en oprichter/eigenaar van Fysio Physics, in 2012.[1]

Het onderscheidende van de 4xT® Methode ten opzichte van algemeen fysiotherapeutische behandelingen is dat het een beslisboom bevat, waarbij door middel van algoritmische stappen vooraf aan elke behandeltechniek en oefening, éérst getest wordt wat de juiste techniek en/of oefening is.[2] Dit gebeurt met behulp van de DAMT-Test® procedure. Aan de hand van deze testprocedure wordt bepaald welke techniek, welke locatie van de techniek, welke richting van de techniek en welke intensiteit het meest effectief is voordat deze wordt toegepast[2]. Ook bij oefeningen wordt vooraf getest wat de positieve richting is, voordat een oefening gedaan wordt[3]. Vervolgens worden niet de symptomen zoals pijn, spierspanning, instabiliteit of spierzwakte behandeld, maar wordt de oorzaak van de klacht opgespoord en aangepakt. Noten beschrijft dit als kijken ‘hoe de deur open gaat’ wanneer iemand klem zit en niet alleen de pijn of spierspanning bestrijden. Een experimentele studie geeft aan dat de 4xT®  Methode positief werkt in vergelijking met standaard ‘uni modale’ oefentherapie bij mensen met chronische lage rugpijn. De kwaliteit van leven neemt toe, pijn tijdens bewegen neemt duidelijk af en de romp mobiliteit neemt toe[2].

De 4 stappen van de 4xT® Methode[2,7]

Fascie (bindweefsel) als centraal weefsel

De traditionele fysiotherapie gaat uit van de ‘oude anatomie’, waarbij de theorie is dat spieren de botten in beweging zetten, de muscle-bone theory[4]. Spieren, botten en bindweefsel worden als aparte structuren gezien en de behandeling van spieren centraal staat. Bij klachten van het houdings-en bewegingsapparaat wordt bij de traditionele fysiotherapie gekeken naar spierkracht, spierverkorting, spierlengte, spiertonus, samenwerking van spieren (coördinatie/stabiliteit), spierpijn en pijnpunten in de spieren (triggerpoints). De 4xT® Methode heeft een compleet andere kijk gebaseerd op de nieuwe anatomie zoals beschreven in de Anatomy Trains[4,5]. Hierbij staan niet de spieren centraal, maar de fascie. Fascie is het centrale bindweefsel dat alle botstukken, gewrichten, spieren en organen omringt en alles met elkaar verbindt. Door verklevingen van de fascie verandert de trek- en drukkracht (tensegrity) [5], waardoor bewegingen worden afgeremd, spieren verzwakken en pijn ontstaat. Via diverse 4xT® protocollen worden de gewrichten en organen getest en behandeld.

De DAMT-Test® procedure

De Dynamische Artro-Myofasciale Translatie test, kortweg de DAMT-Test® procedure, is een werk diagnostische test cluster bedacht door de Nederlandse fysiotherapeut Karl Noten en de Zwitserse fysiotherapeut ir. Marco Schuurman-Stekhoven in 2005[6]. De test bestaat uit het dynamisch verschuiven van fascie (Manual Superficialfascia Translation Manoeuvre) en de daarmee verbonden spieren, botstukken en organen om te kunnen bepalen wat de juiste interventie (behandeltechniek of oefening) is, maar ook wat de juiste locatie, richting en intensiteit van de interventie is. De locatie en richting verkregen uit de test is bepalend voor de locatie en richting van de behandeltechniek (Trigger), Tape en Training. De DAMT-Test® is geregistreerd bij het Benelux merkenbureau, registratienummer 1021113.

Onderzoek, innovatie en implementatie

Jaarlijks vind er een update plaats van de 4xT® Methode behandelprotocollen. Deze inhoudelijke vernieuwing en ontwikkeling wordt gedaan door de afdeling Fysioscience van Fysio Physics. Deze houdt zich bezig met wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van bewegen, training en revalidatie in de fysiotherapie, als onderdeel van de 3 Fysioscience leerlijnen: biomedisch, methodologisch en wetenschappelijk. Momenteel lopen er een aantal wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten van de 4xT Methode® waarvan één een promotieonderzoek is vanuit Fysioscience in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam.

Kwaliteitsregister 4xT-Therapeut®

Klik op onderstaande button voor een gediplomeerde 4xT Therapeut® bij jou in de buurt.

Bronnen

1. Noten, K., Orthopedische revalidatie 4xt-methodeCollege lecturers, in KNGF Accreditatie ID 25230 2012, Fysio Physics: IJsselstein.
2. van Amstel, R.N., P. Vaes, and S. Malone, The measurable impact of a protocoled multimodal physiotherapeutic intervention on the quality of life in patients with non-specific chronic low back pain. A RCT study. Physical Therapy and Rehabilitation, 2018. 5(1): p. 2.
3. Noten, K., RugFitDe beste oefeningen tegen rugpijn voor jong en oud. 2018, Vosselaar, Belgium: Fysio Physics Media & Publishing.
4. Myers, T.W., The ‘anatomy trains’. Journal of Bodywork and movement therapies, 1996. 1: p. 91-101.
5. Myers, T.W., Anatomy trains e-bookmyofascial meridians for manual and movement therapists. 2013: Elsevier Health Sciences.
6. Noten, K. and M. Schuurmans-Stekhoven, Chapter 6: EasyTesting in Easytaping Course. 2005, College lecturers Fysio Physics: IJsselstein. p. 17-21.