Tarieven

Tarievenlijst Fysiotherapie/Oefentherapie 2024

Screening, intake en onderzoek (zonder behandeling)€ 58,50
Zitting fysiotherapie/oefentherapie*€ 45,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek***€ 70,50
Toeslag zitting aan huis of instelling€ 18,50
Digitale Zorg (per telefoon of beeld)€ 20,00
Zitting manuele therapie****€ 54,50
  

 

Let op! 
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak€ 34,50
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (verbijzondering)€ 41,50
Niet nagekomen afspraak intake€ 44,00
(Je dient je minimaal 24 uur van te voren af te melden) 

 

Wij bieden ook de volgende particuliere diensten aan: 
Echografie*****€ 75,00
Behandelverslag voor patiënt€ 40,00
Medische rapportage/Letselschade brieven€ 80,00
Telefonisch overleg zorgverlener naar zorgverlener€ 12,50
(Deep tissue) massage€ 45,50

*             Dit tarief is voor 1 consult/afspraak, onafhankelijk van tijdsblok

**           Op aanvraag

***         Exclusief behandeling; inclusief advies en behandelplan per mail

****       Alleen in Kaatsheuvel

*****     Alleen in IJsselstein