Tarievenlijst Fysiotherapie/Oefentherapie 2022/2023

 

Screening, intake en onderzoek (zonder behandeling)€ 58,00
Zitting fysiotherapie/oefentherapie*€ 45,00
Zitting oedeem therapie**€ 55,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek***€ 70,00
Toeslag zitting aan huis of instelling€ 18,00
Digitale Zorg (per telefoon of beeld)€ 19,50
Zitting manuele therapie****€ 54,00
  
Let op: Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (verbijzondering)

Niet nagekomen afspraak intake

(U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden)

€ 34,00

€ 41,00

€ 43,50

  
Wij bieden ook de volgende particuliere diensten aan: 
Echografie*****€ 75,00
Behandelverslag voor patiënt€ 40,00
Medische rapportage/Letselschade brieven€ 80,00
Telefonisch overleg zorgverlener naar zorgverlener€ 12,50
(Deep tissue) massage€ 45,00

 

*                Dit tarief is voor 1 consult/afspraak, onafhankelijk van tijdsblok

**               Op aanvraag

***             Exclusief behandeling; inclusief advies en behandelplan per mail

****            Alleen in Rotterdam & Kaatsheuvel

*****           Alleen in Gouda

 

X