Fysio Physics Fysiotherapie heeft van Zilveren Kruis Achmea de Plusstatus ontvangen! Hiermee voldoen onze praktijken aan alle gestelde eisen van deze zorgverzekeraar. Daar hebben wij hard voor gewerkt en we zijn er dan ook trots op dat we deze status hebben bereikt.

Wat houdt Pluspraktijk in?
Wellicht is de term Pluspraktijk u niet bekend, maar binnen de fysiotherapie is dit de hoogste onderscheiding die je kunt behalen.

Pluspraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die naast aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging (KNGF) ook voldoen aan extra eisen, ze gaan in hun handelen een stapje verder en hebben het welzijn van de patiënten centraal staan. Zo werken de praktijken met extra programma’s en maken zij de eigen kwaliteit inzichtelijk door mee te werken aan jaarlijkse audits (metingen). Op deze manier kan een pluspraktijk eenvoudig met andere praktijken worden vergeleken. De extra kwaliteitseisen, waar deze praktijken aan voldoen, hebben o.a. betrekking op:
• de deskundigheid van de fysiotherapeut(en).
• een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten.
• het aantal behandelingen die nodig zijn voor een bepaalde lichamelijke klacht.
• het bezig zijn met innovatie.

Naast de extra kwaliteit(eisen) zijn andere voordelen van Plus Praktijken
• de ruimere openingstijden.
• kortere wachttijden.
• bereikbaarheid.
• hoog kwalitatieve zorg.
• heldere informatievoorziening.
• lagere behandelgemiddeldes.

Meer uitleg over het Plusprogramma >>

Fysio Physics Fysiotherapie, altijd dichtbij, waar u ook woont en dé partner voor wie actief wil werken aan gezondheid & vitaliteit. Wij helpen u graag op één van onze praktijken!