Kwaliteitsbewaking Fysio Physics

Naast dat wij vooruitstrevend zijn door onze unieke 4xT® behandelmethode zijn wij binnen de fysiotherapie ook voorloper in het verbeteren van de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg.

Wanneer fysiotherapeuten bij Fysio Physics starten, worden zij in het eerste jaar extra geschoold in de Fysio Physics Behandelmethode, de 4xT® Methode, met extra aandacht voor het optimaliseren van de fysiotherapeutische basisvaardigheden. Door de korte lijnen binnen de organisatie en de diversiteit van het aanbod aan interne scholingen, is de kwaliteit van onze therapeuten hoog en stimuleren de collega’s elkaar om nog meer uit de fysiotherapie te halen en dus uw behandelingen zo goed en zo efficiënt mogelijk te doen. Daarnaast overleggen onze fysiotherapeuten, indien nodig, met andere disciplines (zoals uw (huis)arts, thuiszorgmedewerker, verloskundige) om de behandelingen nog beter op elkaar aan te laten sluiten en het best mogelijke resultaat te behalen.

Om er voor te zorgen dat onze fysiotherapeuten zich blijven ontwikkelen, volgen onze therapeuten jaarlijkse (praktijk)scholingen in zowel de laatste ontwikkelingen in behandeltechnieken en aandoeningen/lichamelijke klachten als zaken die spelen binnen de fysiotherapiewereld. De praktijkscholingen zijn hierin essentieel om de fysiotherapeutische vaardigheden te optimaliseren. Daarnaast worden er regelmatig peerreviewbijeenkomsten georganiseerd, waarin FP-therapeuten onderling (geanonimiseerde) casussen bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten is er veel interactie tussen de fysiotherapeuten met veel ervaring en de fysiotherapeuten die net van de opleiding komen.

In 2020 waren wij als organisatie Pluspraktijk van het Zilveren Kruis. Dit houdt in dat wij aan alle hoge kwaliteitseisen voldoen met betrekking tot dossiervoering, inrichting van een locatie, beleidsmanagement en innovatie/scholing. Vanaf 1 januari 2021 heeft het Zilveren Kruis besloten om niet verder te gaan met het concept ‘Pluspraktijken’. Desondanks blijven wij de lijn voortzetten om aan deze hoge kwaliteitseisen te blijven voldoen en zo de kwaliteit van zorg te waarborgen. Wij maken binnen onze organisatie dan ook gebruik van de PDCA-cyclus en kwaliteitsverslagen om dit te bewerkstelligen.

Wij vinden uw mening erg belangrijk. Aan het einde van uw behandeltraject of na een bepaalde periode als u een chronisch traject bij ons heeft lopen, ontvangt u van het meetbureau QDNA een klanttevredenheidsonderzoek. Aan het einde van deze vragenlijst wordt u ook gevraagd of uw bevindingen doorgezet mogen worden naar Zorgkaart NL. Deze input vinden wij essentieel om onze procedures, locaties en handelen te verbeteren. Deze feedback wordt ook serieus behandeld en toegepast op organisatie-, locatie- en/of therapeutniveau.

Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening, dan vernemen wij dit graag van u en bij voorkeur via de mail. U kunt deze indienen bij onze klachtenfunctionaris via klantenservice@fysiophysics.nl. Samen kijken we wat precies de klacht is en hoe dit voor beide partijen kan worden opgelost. Voor meer informatie over onze klachtenprocedure, klik hier.

Cliëntenraad

Naast dat u uw feedback kan delen via het klanttevredenheidsonderzoek, is het ook mogelijk om lid te worden van onze cliëntenraad. Deze cliëntenraad zit momenteel nog in de opstartfase, waardoor u betrokken wordt bij de beginselen van deze cliëntenraad. Samen met maximaal zes andere cliënten buigt u zich tijdens de vergaderingen over toegestuurde feedback van andere cliënten, veranderingen in beleidsmanagement en overige zaken waar ook u als cliënt mee te maken krijgt. Ook adviseert de cliëntenraad de Directie van Fysio Physics over onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten en die verbeterd kunnen worden. Mocht u interesse hebben om lid te worden van de cliëntenraad, dan kunt u een mail sturen naar fysiotherapie@fysiophysics.nl. Wij zullen dan contact met u opnemen. Indien de cliëntenraad voltallig is, zult u hieronder de leden van het cliëntenraad terugvinden. Mocht u adviezen of ideeën hebben voor de cliëntenraad, dan kunt u een mail sturen naar clientenraad@fysiophysics.nl.

X